Yeni Üyelik | Üye Girişi

Dernek Hakkında

 
Ülkemizde sayıları 5.000’e yaklaşan çocuk hekimi arkadaşımız ülkemizin değişik yörelerinde özveriyle hizmet etmektedir. Yeni açılan üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ile birlikte her yıl yüzlerce pediatri uzmanı arkadaşımız mesleğe başlamakta, çok az bir kısmının yan dal eğitimi olanağı bulmaktadır. Gerek genel pediatri, gerekse de yan dal uzmanlığı alanında çalışan arkadaşlarımızın çok ciddi özlük hakları ve eğitim problemleri olduğu aşikardır.
 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarının geleceğini, özlük haklarını ilgilendiren gelişmelerle ilgili olarak idari kademelerde görüşmeler yapmak, uzmanlık alanımızı temsil etmek ve bu konulara sahip çıkmak için bir örgütlenmenin gerekli olacağı düşüncesindeyiz. 
 
Türkiye’de çocuk sağlığı hastalıkları ve yan dalları eğitimlerinin standart hale getirilmesinin ancak merkezi idare ile akademinin birlikte çalışması ile mümkün olacağına inanıyoruz. 
 
Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği’ni (PUADER) bütün çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının eşit şekilde temsil edildiği, yönetimi ve denetimi herkese açık ve şeffaf bir dernek yapılanmasının gerekli olduğu inancıyla ülkemizin değişik bölgelerinde görev yapan 22 kurucu üyenin gayretleri ile 10 Mart 2010’da kurulmuştur.
 
Derneğin ilk genel kurulu 23 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. 16 Aralık 2012 tarihinde Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde yapılan olan 2. Genel Kurul’da tüzük değişikliğine gidilerek katılımın en üst düzeyde olması amacı ile Dernek Genel Kurul Toplantılarının kongreler sırasında yapılması kararlaştırılmıştır. Üç yılda bir yapılan Dernek Genel Kurul Toplantıları bundan böyle PUADER Kongreleri sırasında yapılacaktır.
 
1. PUADER Kongresi 23-27 Nisan 2012 tarihinde 500’ü aşkın çocuk hekiminin katılımı ile gerçekleştirilmiş olup, 2. PUADER Kongresi 1-5 Mayıs 2012 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir. 
 
Bütün çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarını sorunlarımızın çözümünde birlik olmak ve katkıda bulunmak üzere derneğimize üye olmaya davet ediyoruz.
 
PUADER Yönetim Kurulu

Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Üye Kayıt Formu İçin Tıklayınız..

 

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz:
Facebook'ta Paylaş