Yeni Üyelik | Üye Girişi

2.PUADER Kongresi Sunumları

  Gelişimsel Dil Gerilikleri & Otizm
Prof. Dr. Adem AYDIN
  Septik Şok
Prof. Dr. Agop ÇITAK
  Multivitamin Preparatı Kullanımına İkincil Gelişen D Vitamini İntoksikasyonu: 3 Olgu Sonumu
Ahmet Anık
  İdrar kaçıran çocukta tanı
Dr. Alper Soylu
  Lökositozlu Çocuğa Yaklaşım
Doç.Dr.Alphan Küpesiz
  Yenidoğan Canlandırmasında Yenilikler
Dr. Ayla Günlemez
  Meningokok Enfeksiyonlari ve Asilari
Dr Bennett Lee
  Risk Altındaki Çocuklara Yaklaşım
Prof. Dr. Betül Ulukol
  Besleyeni Beslemek
Prof. Dr. Canan AYGÜN
  Kawasaki Hastalığı-7 Vakanın Değerlendirilmesi
Canan Hasbal Akkuş
  İştahsız Bebek
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
  Pediatri Uzmanlarının Sorunları
Demet Başer
  Anaflaksi
Derya Ufuk Altıntaş
  Sinir Sisteminin Gelişimsel Süreci
Dr. Dilşad TÜRKDOĞAN
  Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Sedasyon ve Analjezi
Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş
  Pediatri Uzmanlarının Sorunlarının Çözümünde PUADER ve Genç PUADER'in Rolü
Uzm. Dr. Diyar Tamburacı
  Ülkemizde Bir Devlet Hastanesinde Akut Otitis Media'nın (AOM) Maliyet Değerlendirilmesi
Uzm. Dr. Diyar Tamburacı
  Akut Enfeksiyöz İshal ve Antibiyotik İlişkili İshalde Probiyotikler
Doç. Dr. Çağrı Dinleyici
  Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Prof. Dr. Emre Alhan
  Besin Alerjisi
Prof. Dr. Esen Demir
  Türkiye’de uzmanlık eğitimi ve Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK)
Prof. Dr. Fahri Ovalı
  Dünyada Pediatri Uzmanlık Eğitimi Yapı ve Organizasyonuna İlişkin Örnekler
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
  Çölyak Hastalığı
Doç. Dr. Gökhan Tümgör
  Tekrarlayan venöz tromboz ile başvuran Klinefelter sendromu
Gül Nihal Özdemir
  Nöro-gelişimsel Riskli Bebeğin Tanı ve Takibi
Doç.Dr. Gülşen KÖSE
  Prematüre Bebekte İntrakraniyel Kanama ve Korunma
Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş
  Hışıltılı Çocuk Ne zaman astım diyelim ?
Prof. Dr. Hasan YÜKSEL
  Alerjik Rinit ve Eşlik Eden Hastalıklar
Dr. İpek Türktaş
  Akut Romatizmal Ateş
Prof. Dr. M.Kemal BAYSAL
  Tıbbi Hata ve Hekim Sorumluluğu
Av. Mehmet Ali Akgül
  Rotavirüs Aşıları
Dr. Mehmet Ceyhan
  İnvazif Meningokok Hastalıkları
Mehmet Ceyhan
  HPV Aşılamasında PEdiatristlerin Rolü
Mehmet Ceyhan
  Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma
Mehmet Yekta Öncel
  Hipoksik-İskemik Ansefalopati (HİE)
Prof.Dr.Mete Akısü
  Çocuklarda Bagısıklık Sisteminin Desteklenmesi
Prof Dr Metehan Özen
  Pediatride Defansif Tıp Uygulamaları ve Olası Sonuçlar
Prof. Dr. Metin Karaböcüoğlu
  Büyüyen Çocukta İşeme Fizyolojisi
Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze
  İnek Sütü Protein Allerjisi (İSPA)
Doç. Dr. Murat Çakır
  13-Valanlı Konjuge Pnömokok Aşının Güncel Verileri
Prof. Dr. Mustafa Bakır
  Çocuk Hekimliğinde Ebeveyn ile İletişim Yöntemleri ve Sorumluluk Reddi
Prof. Dr. Mustafa Bakır
  Süt Çocuğu Beslenmesinde Yenilikler
Nafiye Urgancı
  Yenidoğanda Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi ile İlgili Sorunlar
Dr. Nahide Altuğ
  Kawasaki Hastalığı - Tedavi ve Sorunlar
Dr. Nazan Özbarlas
  Konjuge Aşılar Döneminde Ateşli Süt çocuğuna Yaklaşım
Dr. Necdet KUYUCU
  Probiyotiklerin Yenidoğanda Kullanımı
Prof. Dr. Nejat Narlı
  HPV Enfeksiyonları ve Servikal Kanser
Doç. Dr. Nejat Özgül
  Çocuklarda Astım Tanısı
Prof. Dr. Nermin Güler
  Obez Çocuğa Tanısaş Yaklaşım
Doç. Dr. Nesibe Andıran
  Yardımcı Üreme Teknikleri Uygulamaları ve Perinatal/Neonatal Etkiler
Nilüfer Güzoğlu
  Bebeklerde Uyku Sorunları
Prof.Dr. Nurdan Evliyaoğlu
  Astım Tedavisinde Yenilikler
Prof. Dr. Özkan Karaman
  Uzmanlık Eğitiminin Yapısına Dair Güncel Durum
Dr. Pelin Zorlu
  Kistik Fibroziste Solunum sistemi tutulumu
Prof.Dr. Remziye TANAÇ
  KAWASAKİ HASTALIĞI
Patogenez, Klinik Bulgular, Tanı
Prof.Dr.A.Ruhi ÖZYÜREK
  Rotavirüs
Doç. Dr. Sadık Sami Hatipoğlu
  Gluten ile İlgili Diğer Hastalıklar
Prof. Dr. Sema Aydoğdu
  Akut Romatizmal Ateş Tedavisi,Türkiye’deki Durum
Dr.Selmin Karademir
  İnfantil Kolik
Dr. Sevtap Güney
  Çocuk ve Adolesanlarda Obeziteden Korunma ve Tedavi
Dr. Sibel Tulgar Kınık
  Çocuklarda Vitamin Desteği
Prof. Dr. S. Songül YALÇIN
  Sağlık Personeli ve Şiddet
Doç. Dr. Tevfik Pınar
  Mission Impossible
Tezer Kutluk
  Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi
Tolga F. Köroğlu
  Süt Çocuğunun Egzeması
Dr. Tülin Ergun
  Yenidoğanlarda Kardiyovasküler Cerrahi ile İlgili Sorunlar
Uğursay Kızıltepe
  Döner Sermayede Verimlilik ve Performans Uygulamaları
Prof. Dr. Yavuz Çoşkun
  Kistik Fibrozis & Gastrointestinal Sistem
Dr. Yeşim Öztürk
  Eski Hastalık-Yeni Yaklaşımlar
Zafer Kurugöl
  Rasyonel Antibiyotik Kullanımı Genel İlkeler
Zafer Kurugöl
  Yüksek Riskli Prematüre Bebeklerde İşitme Kaybı Prevelansı ve İlişkili Postinal Risk Faktörleri
Zeynep Eras
  Bütüncül İzlem Modelinin Prematüre Doğan Bebeklerin 2 Yaş Gelişimsel Sonuçları Üzerine Etkisi
Zeynep Eras

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz:
Facebook'ta Paylaş